Et kønsopdelt arbejdsmarked koster erhvervslivet penge og arbejdskraft

Kilde: Shutterstock

Ligestillingdebatten har, med rette måske, ofte fokus på lønforskelle, diskrimination og manglende udnyttelse af kvinders kompetencer.

Imidlertid er det relevant også at fokusere på de bagvedliggende årsager og konsekvenserne på lang sigt, der bl.a. hænger sammen med et kønsopdelt arbejdsmarked.

I en ny rapport fra SFI, er det kønsopdelte arbejdsmarked blevet kortlagt .

Rapporten belyser tre områder:

  • Udviklingen i kønsopdelingen på det danske arbejdsmarked i løbet af de sidste to årtier.
  • Mobilitet på individniveau ved at undersøge mobiliteten mellem sektorer og brancher.
  • Udviklingen i kønsopdelingen i uddannelsessystemet.

Ud fra dette påpeges det i rapporten, at et kønsopdelt arbejdsmarked medfører, at visse fag og brancher præges af økonomisk ineffektivitet, at visse kvindedominerede brancher fravælges af mænd, bl.a. pga. lavere lønninger, at nogle brancher generelt har svært ved at tiltrække både mænd og kvinder samt at kvinder nogle steder er overkvalificeret i forhold til det arbejde de udfører.

Dermed vil det danske arbejdsmarked de kommende år blive udfordret af mulighederne for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og opnå gevinsterne af mangfoldighedsledelse. Desuden vil lønningerne bygge på køn mere end kompetencer. Og nogle fag/brancher vil få (endnu) større udfordringer ift. parametre som antallet af ansatte på barsel/ufaglærte/nedsat arbejdstid/nedslidning mm.

Barselsordning for selvstændige på plads

Shutterstock

Så er den længe ventede barselsordning for selvstændige på plads.

Især Håndværksrådet er tilfreds, mens en række selvstændige helst vil være fri for en obligatorisk barselsordning. De vil have friheden til at vælge og vurderer, at det vil medføre en ekstra administrativ byrde.

Men nu er kvinderne i hvert fald blevet ligestillet, uanset hvilken profession eller arbejdsform de har, lige som særlige kvindebrancher ikke står alene med den økonomiske byrde.

Innovation udsat for smagsdommeri og kønskamp

Et nyt produkt som missoiret – kvindernes svar på mændenes pissoir – er op til kvindernes internationale kampdag blevet udsat for både smagsdommeri og kønskamp i Københavns borgerrepræsentation og Debatten på DR.

Selvom produktet har haft succes på Roskildefestivalen, så er det åbenbart ikke godt nok for borgerlige partier, især ikke hvis det skal ske for offentlige midler. Hvad holdningen til pissoirerne, så er, siger debatten intet om.

Hvorfor skal snart sagt alting ende i smagsdommeri og kønskamp, i stedet for at se på produkterne som udtryk for brugerdrevet og målrettet innovation?

Mon den nye ligestillingsminister har minoritets- og testosteronbrillerne på?

Det halter med ligestillingen, når det drejer sig om at give folk mulighed for at realisere deres potentiale. Imidlertid overdøves ligetillingsdebatten af en skinger kønsdebat, der helt udelukker de ligestillingsproblemer, som udsatte mænd, etniske minoriteter og seniorer slås med.

Spørgsmålet er, om vores nye mandlige og etniske ligestillingsminister har – og får lov til at sætte -minoritets- og testosteronbrillerne på, så vi kan få en bredere og mere helhedsorienteret ligestillingspolitik.

Det ville klæde Danmark og komme landet til gavn, hvis flere følte sig som en værdsat og aktiv del af vores samfund.

Seje kvinder og frustrerede mænd

Det kan godt være, at Danmark i dag har mistet 2 kvindelige ministre. Men det ændrer ikke ved, at vi stadig har mange seje kvinder, der overhaler en masse frustrerede mænd, som feministerne ikke har tid til at beskæftige sig med. 

Tænk bare på Andrea, som på fyrretyvende år herser rundt med Kaj og insisterer på at være noget helt særligt ;0)

Dertil kommer stærke, selvbevidste og ambitiøse kvinder som Susanne Bier, Caroline Wozniacki, Helle Thorning Schmidt, Marie Rørbye Rønn, Karen Frøsig, Nina Smith, Pernille Aalund, Lisbeth Knudsen og mange, mange flere, for slet ikke at tale om de mange knalddygtige mellemledere. Men det tæller måske først, når man er nået helt til tops?

Og ja, jeg ved godt, at det halter med både ligeløn, ligelig fordeling af de huslige pligter og kvindelige eksperter på TV. Men lad os nu ikke stirre os blinde på alt det negative.

Med mindre, altså, vi kunne fokusere på mændenes udfordringer, nederlag og frustrationer. For her er der nok at tage fat på, hvilket også er én af årsagerne til S og SF’s forslag om en mandekommission. For en gangs skyld noget konstruktivt fra venstrefløjen, som ligger i tråd med ligestillingsministerens mandepanel. Jeg tvivler bare på, at akademiske og velfungerende eksperter i disse fora kan andet end tale OM de svage mænd i stedet for at bibringe EGNE og relevante livserfaringer.     

Målet må være at sætte fokus på de problemer, som har negativ betydning for vores livskvalitet, vores deltagelse i samfundet/på arbejdsmarkedet samt vores muligheder for at realisere vores drømme og potentiale – uden hverken at skele til køn, klasse, etnicitet, seksualitet, religion eller andet.