Samskabelse som udviklingsmodel

Et af de nye modeord og udviklingstiltag er samskabelse (også kaldet co-creation, koproduktion, collective impact, social innovation og brugerdreven innovation). Jeg har selv været involveret i flere samskabelsesprocesser og -projekter i årenes løb, bl.a. inden for medie-, sundheds- og beskæftigelsesområdet.

Samskabelse har fundet sted til alle tider, bare ikke i så struktureret og bevidst form som nu. Det sker bl.a. som led i nye krav fra borgere og kunder og et øget samarbejde mellem det offentlige, det private og civilsamfundet. Vi vil ikke bare være kunder, levererandører, ansatte, forbrugere, borgere, klienter eller patienter. Vi vil have individuelle løsninger, være en del af noget større, bidrage med vores viden og holdninger og/eller have indflydelse på den måde vores skattekroner bliver brugt.

Nogle vil måske sige, at for mange kokke fordærver maden, at det ender med pseudosamskabelse eller være bekymret for, om der bliver afgivet for megen kontrol og ansvar. Andre har indset, at det giver bedre løsninger, bedre samarbejde, øget tillid, dannelse og demokrati.

Men god samskabelse er ikke bare noget man gør. Det kræver forberedelse, kompetencer, klar opgavefordeling, styring og vilje. Det kan man blive klogere på gennem at læse en række bøger om det, spørge dem der har både gode og dårlige erfaringer med det, få hjælp fra proceskonsulenter eller deltage i såkaldte samskabelseslaboratorier. Selv har jeg lært det genemme praktisk erfaring, lige som jeg er blevet klogere på det ved at deltage i KS’ konference om samskabelse i november 2016.

Du kan læse mere om det i KS’ temamagasin, hvor der er konkrete cases samt et bud fra konsulentfirmaet Strategize på de 12 trin strategisk i samskabelse.

Du kan også læse mere om, hvordan arbejdet med samskabelse gribes an i kommunerne samt baggrunden for samskabelse som fænomen.

Deleøkonomien har bred appel uden konsekvensberegning

shutterstock_deleøkonomi

Deleøkonomi – eller opgaveøkonomien, som Morten Bay Kalder det – er blevet det nye modeord med særdeles bred appel. Formidlingstjenesterne skyder frem, der tales om deleøkonomi som forretningsmodel og de første eksperter er på banen. Ja, selv den nye erhvervs- og vækstminister taler om at hjælpe deleøkonomien på vej.

Og Danmark har da også gode forudsætninger for at tage deleøkonomien til sig: Høj tillid, historisk erfaring fra andelsbevægelse, brug af vennetjenester og nabotjenester med videre.

Imidlertid er det værd at huske på, at deleøkonomien ikke kun er en slags demokratisk og ubureaukratisk byttehandel samt at motivationen for deleøkonomien er meget forskellig. Desuden kan deleøkonomien komme til at udfordre både politikere, arbejdsmarkedet, fagbevægelsen og dem, der ikke bare vil dele, men også have anerkendelse for det de har skabt og frie tøjler til at drive forretning.

Noget af konsekvensberegningen, som mangler er:

  • Hvordan skal bytteforholdet være, så alle får noget ud af det?
  • Hvad med lovgivningen? Passer den til virkeligheden?
  • Når vi bytter, er vi så helt kvalitetsbevidste?
  • Hvad med betaling / opkrævning af skat?
  • Hvad med prisen? Kan det blive for billigt og skabe et ulige arbejdsmarked?

Social Media Factbook via brugerdreven innovation

Foto: shutterstock

Brugerdreven innovation er efterhånden blevet en udbredt marketing- og kvalitetsstrategi. Således arbejder LEGO, it-branchen, bibliotekerne, sundhedsvæsnet, socioøkonomiske virksomheder med at inddrage brugere og interessenter i arbejdet med at udvikle nye og bedre produkter og ydelser.

Nogle stiller sig kritiske over for dette. Kan man overhovedet forudsige fremtidens behov og produkter? Er der ikke tale om gratis arbejdskraft? Legitimerer det it-branchen, som sender betaversioner på markedet?

Jovel, det kan da godt ske. Men det kan også give brugerne insiderviden og muligheden for at sætte dagsordenen, være med til at skabe goodwill hos producenterne og skabe bedre produkter. For flere øjne ser nu bedre end to.

I arbejdet med udarbejdelsen af anden udgave af rapporten Social Media Factbook blev der også anvendt nogle af metoderne i brugerdreven innovation. Således samarbejdede Social Semantic med Dansk Erhverv og CBS, lige som vi var nogle ”fageksperter” der deltog som ”Kloge Åger” og co-creators i en del af analysearbejdet. Det var både spændende og udfordrende og gav mig mulighed for at deltage i en noget større undersøgelse på kommunikationsområdet, som er et af mine specialer. Samtidig har det inspireret mig i forhold til mit arbejde med bruger- og pårørendeinddragelse i sundhedsvæsnet samt medarbejderundersøgelser.