Mangfoldighedsledelse som led i debatten om førtidspension og efterløn

Begreber som mangfoldighedsledelse og talentpleje bliver stort set ikke brugt i debatten om førtidspension og efterløn.

Det er ærgerligt, for rigtigt mange kan og vil gerne arbejde, men får ikke mulighed for det. Således har det “grå guld” ikke mange chancer på det offentlige arbejdsmarked, store dele af erhvervslivet skærer alle udlændinge over én kam, og der bliver ikke gjort nok for at finde en plads til psykisk syge og handicappede.

Dermed forpasser vi også muligheden for at realisere potentialet blandt disse grupper og gøre flere mennesker selvhjulpne.