Ligestilling

Husk
Indlæg fra bloggen – oktober 2018 + om kønsopdelt arbejdsmarked

“https://finans.dk/debat/ECE10749543/der-er-ligestilling-i-danmark-hvis-folk-ellers-gerne-vil-goere-brug-af-den/?ctxref=ext

INNOTALK OM KØNSBALANCEN PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED.

MANDAG DEN 1. OKTOBER, KL. 13.30–17.30 INKL. PAUSE OG NETVÆRK
SKUESPILHUSETS FOYER, SANKT ANNÆ PLADS 36, KØBENHAVN

Danmark tørster efter talent, men vi halter efter vores nordiske fæller og andre lande, når det gælder om at forløse kvinders potentiale på arbejdsmarkedet. Vi er især bagefter inden for forskning, innovation, entreprenørskab, IT og tekniske og naturvidenskabelige fag. Felter, som er afgørende for landets fremtidige konkurrencekraft.

Innovationsfonden har i partnerskab med konsulenthuset McKinsey stillet skarpt på den skæve kønsbalance, da den og diversitet generelt spiller en afgørende rolle for virksomheders og landes konkurrencekraft. Skævheden er særligt udtalt inden for forskning og entreprenørskab samt de såkaldte STEM-fag (science, technology, engineering and math), hvor kvinder er i markant mindretal. Kvinder er også underrepræsenteret som ansøgere og modtagere af midler i Innovationsfonden. Derfor sætter fonden og McKinsey i en fælles ny analyse fokus på, hvordan flere kvindelige talenter tiltrækkes, fastholdes og avancerer – særligt inden for de nævnte felter, men også med fokus på at udbrede løsningsmodeller til andre områder. Målet er ikke absolut kønsligevægt, men at sikre, at Danmark får den størst og bedst mulige talentmasse i spil.

Analysen præsenteres på Innotalken og udover de nævnte talere vil en række øvrige meningsdannere, beslutningstagere og erhvervsprofiler deltage med oplæg og i debat.

:

Humanistiske kompetencer er afgørende på fremtidens arbejdsmarked

Tjek mit opslag om diversitet og mangfoldighedesledelse – skal de tænkes sammen? – kommunikationsblog om kompetencer

Værdien ikke-finansiel kapital

http://www.cabiweb.dk/cabi-nyt/cabi-nyt-juni-2018/virksomheder-saetter-kroner-og-oerer-paa-samfundsansvaret/

https://www.lederne.dk/ledelse-i-dag/ny-viden/2018/ledelse-i-dag-juli-2018/brug-diversitet-til-at-traeffe-bedre-beslutninger/

The Leadership Capital Index

Human / HR capital

Social kapital

EQ

Karakterer versus karaktertræk

World economic forum future of work

https://www.altinget.dk/forskning/artikel/humanister-og-dansk-erhvervsliv-i-faelles-front

https://politiken.dk/indland/uddannelse/art5865649/Nye-humanister-har-sv%C3%A6rest-ved-at-se-udbyttet-af-deres-uddannelse

https://www.altinget.dk/forskning/artikel/dansk-erhverv-humanister-er-vigtige-men-der-uddannes-alt-for-mange

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/erhvervslivet-skriver-opgaver-til-humaniora-studerende

https://dm.dk/OmDM/Sektorer/DMOffentlig/DMOOnlineMagasin/DMOMarts2017/01HumanisterIKommuner

https://atv.dk/artikler/baggrund/budskaber-fra-folkemodet-kompetencer-til-fremtidens-arbejdsmarked-kraever

Hvorfor soft skills er vigtige på fremtidens arbejdsmarked

 

Godt nyt på praktikfronten

Praktikpladser er nøglen til at sikre tilstrækkeligt med faguddannede og studerende der vælger en erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

Og længe har der været kritik af, at erhvervslivet og det offentlige ikke påtager sin del af ansvaret for at oprette nok praktikpladser, som er en forudsætning for, at der kan blive leveret den arbejdskraft, som der i så høj grad efterspørges.

Men nu er det ved at lysne. I 2017 steg antallet af praktikpladser på det private arbejdsmarked. Samtidig har Region Hovedstaden, i samarbejde med Region Sjælland, sat sig for at oprette flere praktikpladser inden for byggeriet.. Næste skridt må være kommunerne og de virksomheder, der sniger sig udenom.

Hvorfor gøre kvinder til en klods om benet?

Selvom jeg nægter at gå med i hylekoret af kvinder, der portrætterer kvinder som ofre for et mandschauvinistisk arbejdsmarked, så anerkender jeg, at der er nogle strukturer, som er med til at stille kvinderne på arbejdsmarkedet.

Kvinder i den fødedygtige alder er ikke i høj kurs alle steder, etableringen af en central barselsfond for selvstændige kvinder er endnu en gang udskudt og en række virksomheder har stadig svært ved at fokusere på kompetencer frem for køn.

Derfor bliver mange kvinder unødigt gjort til en klods om benet. Det gælder for jobcentrene m.fl., der opfordrer kvinder til at kaste sig ud i en tilværelse som selvstændig, små virksomheder med mange generalistfunktioner og virksomheder der kan ende med at gå konkurs ved afskedigelsen af gravide medarbejdere.

Risikoen er, at vi spilder kvindeligt talent, fastholder kvinder i ledighed og fastholder kvinderne i den offentlige sektor. Og det er der ikke just meget potentiale i.

Forbrugerbeskyttelse på bekostning af e-handel

E-handlen er i vækst og har skabt mange nye virksomheder. Dette skal vi egentlig være glade for – ikke mindst fordi det skaber arbejdspladser, bl.a. i yderområderne.

Imidlertid har EU med sit nye forbrugerdirektiv gjort sit til at dæmpe væksten blandt de små virksomheder, idet man stiller krav om, at forbrugerne skal have ret til at få deres penge retur, inden de har leveret varen tilbage.

Det kan da alt andet lige kun føre til færre virkomheder og stigende priser. Og hvem har godt af det?

Fremtidens Parti – et symptom på politikernes manglende mod

Vinderkurs eller bekvemmelighed? Det er spørgsmålet. De fleste partier i folketinget taler om vækst og velfærd, men mange af dem tør ikke ændre på status quo af angst for at miste vælgere fra middelklassen.

Derfor har Mandag Morgen stiftet Fremtidens Parti i et forsøg på at få sat gang i debatten om, hvordan vi skaber en vinderkurs for Danmark.

Det er ganske befriende, også selvom det for nogle kan fremstå lidt for akademisk.

Kotters hyldest til entreprenører og intraprenører

Foto: Colourbox

Gode ideer er det, Danmark skal leve af. Men det er nemmere sagt, end gjort. Derfor har man nu oprettet Danmarks største innovationsnetværk.

Men undervejs skal der skabes opbakning til nytænkning og skæve ideer i det små, således at vi kan gå fra ideer og eksperimenter til innovation og patenter. Og hvordan gør man så det? I sin seneste bog “slå igennem” giver John P. Kotter en række bud på, hvordan entreprenører, intraprenører, ildsjæle og kreative idemager kommer igennem med deres ideer, og undgår at blive slået ud af modstand, vanetænkning og manglende risikovillighed.