Vejen til effektiv efteruddannelse

Kan det betale sig at sætte medarbejdere på skolebænken eller på anden måde opkvalificere deres viden og kompetencer?

Ja, da. Nøgleordet er videnoverførsel. Derudover skal det ske af de rette grunde samt med et strategisk defineret formål. Det sker alt for sjældent, både på toplederniveau, specialistniveau og helt generelt.

Når det så til gengæld giver effekt og mening, sker det fordi ny eller eksisterende viden efterfølgende kommer i spil. En ny undersøgelse har måske knækket koden til, hvordan man får mest ud af videre- og efteruddannelse. Nøgleordet er “transfer”, eller overførsel, som det hedder på dansk. Med overførsel af viden og læring bliver det muligt at gøre det (til)lærte anvendeligt. Det handler derfor mere om videnspredning end videndeling, og  om hvordan viden og kompetencer kan anvendes på en ny eller bedre måde.

National klyngestrategi bringer forskningen ud til virksomhederne

ForskningDen nye nationale klyngestrategi lægger op til at bringe mere forskning ud til virksomhederne for derigennem at understøtte innovation og regional udvikling.

Dermed sættes der yderligere fokus på den naturlige, og nogle gange oversete tendens, hvor virksomheder inden for samme branche samarbejder og placerer sig geografisk i det samme område, også uden for landets 5 største byer.

Det er både et positivt signal og fornuftig erhvervspolitik

Forskning som fundament for dansk erhvervsliv

ForskningHvad skal vi satse på uddannelsesmæssigt og hvad skal vi leve af?

Når det gælder forskning er meningerne delte. Regeringen siger, at der investeres rigeligt, og vi hellere skal satse på eliteforskning. Erhvervslivet og forskningsinstitutionerne er ikke helt enige. Og blandt en del af befolkningen er det svært at få øje på, hvad lige de får ud af den megen forskning. Og ja, det er ikke alle opfindelser, forretningsideer og daglige gøremål der bygger på forskning.

Men overordnet set er der enighed om, at vi skal leve af viden. Og det er også det vi anerkendes for i udlandet. Og i hverdagen glemmer vi nogle gange, hvad gavn vi har af forskning, også den ikke rent naturvidenskabelige.

Lad mig komme med tre konkrete eksempler:

Kartoffelproducenterne, som i fremtiden kan sælge deres produkter som andet end traditionelle fødevarer. På baggrund af forskning kan kartofler omdannes til alt muligt andet. Det betyder, at der bliver større efterspørgsel på kartofler.

Sundhedsvæsnet, der på baggrund af forskning kan tilbyde mere individuelt tilpasset medicin, skabe nye private arbejdspladser, sikre bedre patientoplevelser samt reducere antallet af fejl.

Turismeerhvervet. I dag er det ikke de samme ting vi gider at opleve som tilbage i 50’erne. Vi er blevet mere individualistiske, har flere penge og flere muligheder at vælge imellem. Det kan også ses på udvalget af muligheder, lige fra camping, naturparker og økoferie til all inclusive charterrejser, rejser til junglen og krydstogter. Udviklingen bygger måske ikke kun på forskning, men det er svært at spå om fremtiden og hvad forskellige målgrupper har af præferencer. Det kan forskningen hjælpe til med, især den humanistiske forskning.

Det afgørende er, at forskningen er til gavn for samfundet, at forskningsresultaterne bliver brugt bagefter og at forskerne anerkendes for deres arbejde – lige som alle andre.

Og så skal vi huske på, at mange af de produkter og ydelser vi køber ikke – ud af den blå luft –  findes i den udgave og det sted vi nu handler. De er der ofte på baggrund af forskning, forbrugerundersøgelser, salgstal med videre.

Europæisk Enhedspatent og Patentdomstol = Mere Tid til at drive Forretning

Shutterstock

Med det danske formandskabs sidste politiske resultat er det blevet nemmere og billigere at søge og opnå patent på en opfindelse i hele Europa.

Det er ikke mindst godt for et lille land som Danmark, der satser på innovation, men som har mange små virksomheder med begrænset adgang til kapital samt tendens til ikke at kunne kapitalisere de gode ideer.

Et godt skridt i erhvervs- og vækstpolitikken, der længe har glimret i sit fravær af gode initiativer. Og forhåbentlig dropper Enhedslisten og DF deres krav om en folkeafstemning om patentdomstolen, lige som Ulla C. Klinges bekymringer omkring udmyntningen af domstolens praksis bliver hørt.

Opgør med uvidenhed og tilfældig indsats på stressområdet

For nogle er stress en folkesygdom, for andre et tegn på svaghed og for nogle et tegn på dårligt arbejdsklima. Uanset hvad, så kan det have omfattende negative konsekvenser for de stressramte, virksomhederne og samfundsøkonomien.

WHO anslår, at stress bliver en af de allervæsentligste kilder til sygdom i 2020.

Derfor er det nødvendigt at få klarlagt, hvad stress er, hvad det ikke er, hvordan det kan forebygges og hvordandet kan behandles. Uvidenhed og en tilfældig indsats har længe hersket på dette område, men nu bliver der heldigvis investeret i et nationalt stressforskningscenter , som kan være med til at skabe lys over området, komme med konkrete anbefalinger og samle aktørerne på området.

Som tidligere stressramt ser jeg frem til at følge forskningen på området.