Humanistiske kompetencer er afgørende på fremtidens arbejdsmarked

Tjek mit opslag om diversitet og mangfoldighedesledelse – skal de tænkes sammen? – kommunikationsblog om kompetencer

Værdien ikke-finansiel kapital

http://www.cabiweb.dk/cabi-nyt/cabi-nyt-juni-2018/virksomheder-saetter-kroner-og-oerer-paa-samfundsansvaret/

https://www.lederne.dk/ledelse-i-dag/ny-viden/2018/ledelse-i-dag-juli-2018/brug-diversitet-til-at-traeffe-bedre-beslutninger/

The Leadership Capital Index

Human / HR capital

Social kapital

EQ

Karakterer versus karaktertræk

World economic forum future of work

https://www.altinget.dk/forskning/artikel/humanister-og-dansk-erhvervsliv-i-faelles-front

https://politiken.dk/indland/uddannelse/art5865649/Nye-humanister-har-sv%C3%A6rest-ved-at-se-udbyttet-af-deres-uddannelse

https://www.altinget.dk/forskning/artikel/dansk-erhverv-humanister-er-vigtige-men-der-uddannes-alt-for-mange

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/erhvervslivet-skriver-opgaver-til-humaniora-studerende

https://dm.dk/OmDM/Sektorer/DMOffentlig/DMOOnlineMagasin/DMOMarts2017/01HumanisterIKommuner

https://atv.dk/artikler/baggrund/budskaber-fra-folkemodet-kompetencer-til-fremtidens-arbejdsmarked-kraever

Hvorfor soft skills er vigtige på fremtidens arbejdsmarked

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *