GIG-økonomien udfordrer arbejdsmarkedet men giver også plads til fleksibilitet

Fremtidens arbejdsmarked er her ikke endnu, og så alligevel. En række tendenser og ændringer er i gang allerede nu. Vi ved ikke helt, hvad fremtidens jobfunktioner og -titler er. Nye virksomhedstyper, samarbejdsformer og produkter kommer til. Og færre vil arbejde som lønmodtagere.

GIG-økonomien, der også omtales som freelance- og platformsøkonomi, har ramt arbejdsmarkedet i hele verden (GIG er oprindeligt musikeres udtryk for en arbejdsopgave i form af en koncert). Flere og flere vil – frivilligt eller pga. manglende efterspørgsel på fastansatte medarbejder – arbejde som freelancere, projektansatte, vikarer og daglejere. Ifølge en række fremtidsforskere og organisationer som World Economic Forum og ILO vil omkring 50% af arbejdsstyrken i 2030 bestå af ikke-fastansatte medarbejdere.

Det vil medføre både udfordringer og muligheder for virksomheder, arbejdstagere og fagbevægelsen, herunder i forhold til:

  • Kultur – virksomhedens kultur påvirkes, når ikke alle er en fast del af virksomheden
  • Ledelse – lederrollen og personaleansvaret bliver anderledes, når der i højere grad er tale om arbejde / opgaver løst gennem projekter og hvor chefer/ledere skal lede flere og mere løst tilknyttede / korttidsansatte personer
  • Viden – der kommer mere viden udefra, men den kan også blive tabt igen, hvis den ikke forankres
  • Loyalitet – virksomheder har brug for loyale medarbejdere og kunder. Men vil “løst” ansatte medarbejder udvise samme loyalitet? Og hvad med samarbejdet på tværs af medarbejdergrupper?
  • Fleksibilitet – virksomhederne opnår en mere fleksibel og specialiseret arbejdskraft. Det er en fordel i en verden der hele tiden forandrer sig
  • Usikkerhed i “ansættelsen” – den månedlige løn er ikke sikker. Man skal være sin egen chef. Og man kan blive nødt til at have flere jobs

For nogle vækker denne udvikling hverken bekymring eller krav om handling. Andre tilpasser sig, selvom de måske helst ville have et fast arbejde. For fagbevægelsen betyder det at man skal tilpasse sig en ny virkelighed og fokusere på andet end de klassiske kollektive rettigheder og aftaler. Og for dem der har det svært med forandringer, ustabilitet og salgsarbejde bliver det noget af en omvæltning, med mindre de formår at blive lønmodtagere og/eller bevare deres faglighed og nødvendige indtægt for at trives.

Comments are closed.