God ledelse er vigtig – men hvad er vigtigst nu og her?

Leder - chef

Ledelse er for alvor kommet på dagsorden i Danmark med både en ledelseskommission, et disruptionråd, en komité for god selskabsledelse samt en række nye forskningsprojekter finansieret af bl.a. Industriens Fond. Hertil kommer et hav af ledelseshåndbøger og -artikler, der er skrevet af førende ledelsesguruer og forskere i ind- og udland.

Årsagerne til den store fokus på området er mange, herunder konkrete udfordringer, organisationsændringer, samfundssudviklingen og nye ledelsesfilosofier. Derfor er der opstået nye begreber som bæredygtig, autentisk, værdibaseret, versatil og agil ledelse.

Og god ledelse er vigtig. Spørgsmålet er, hvad god ledelse er og hvilke konkrete ledelsesudfordringer organisationer og virksomheder står midt i / overfor her næsten 10 år efter finanskrisen.

Konkrete ledelsesudfordringer nu og her

Ifølge den globale undersøgelse Corporate Learning Pulse for 2017 mener 1000 adspurgte nordiske erhvervsledere, at deres to største udfordringer lige nu er håndtering af den øgede digitalisering og implementering af strategisk ledelse.

Generelt er der i Danmark især fokus på ledelsesopgaven i relation til styring og udvikling af den offentlige sektor, ønsket om øget vækst og til dels ledelse, der forebygger sygdom/stress, nedslidning og arbejdsulykker.

For medarbejderne er det bl.a. vilkår og udfordringer som konstant forandringspres, manglende synlig og anerkendende ledelse, bureaukrati, en nulfejlskultur, performancemålinger og effektiviseringskrav samt ja, øget digitalisering, der betyder noget.

Derudover bliver begrebet ledelse brugt om meget andet end det der reelt vedrører disciplinen ledelse, dvs. ledelse af mennesker (personaleansvar og ledelse nedad i organisationen). Det drejer sig bl.a. om:

 • Ledelsestitler og -roller hos personer uden personaleansvar
 • Selvledelse
 • Selvstyrende grupper
 • Projektledelse

Dermed kan ledelsesopgaven og -ansvaret blive mere diffust og relateret til noget, som ikke har med klassisk og formel ledelse at gøre.

Samtig er det gået op for en række ledere, at “man” ikke bare sådan kan kopiere amerikanske ledelsesteorier- og filosofier og anvende dem i i en dansk/nordisk kontekst uden at tage højde for kulturforskellene.

Tendenser der udfordrer (god) ledelse

 • En verden der er blevet mere kompleks
 • Videnarbejdere som kræver en særlig form for ledelse og er klogere end deres hefer
 • Nye generationer, der arbejder og motiveres på en anden måde end dere forældre og bedsteforældre.
 • Behovet for integration af udlændinge
 • Styringsmodeller i den offentlige sektor, der ikke honorerer den værdi som efterspørges i dag
 • Distanceledelse; færre medarbejdere arbejder fra en fast arbejdsplads på en bestemt geografisk lokation
 • GIG-økonomien; flere er tilknyttet virksomheden som freelancere, projektansatte eller vikarer
 • Samarbejde på tværs af sektorer og offentligt / privat / NGO-samarbejde
 • Ledere uden formelle kompetencer til at bedrive ledelse
 • Øget globalisering som led i den it-teknologiske udvikling
 • Kortere ansættelser; få tilbringer hele deres karriere i den samme virksomhed.
 • Behovet for at fastholde og integrere syge og handicappede på arbejdsmarkedet

Forskning i aktuelle ledelsesudfordringer og -principper

Ledelsesopgaven har næsten altid været udsat for refleksion, evaluering, kommentarer og forskning.

Her vil jeg blot kort komme ind på nogen af den forskning, som gennemføres I Danmark lige nu, bl.a. 7 nye forskningsprojekter finansieret af Industriens Fond, der skal kortlægge konkrete udfordringer, dilemmaer og mulige løsningsmodeller.

 • It-teknologi / apps som hjælp til ledelsesopgaven
 • Mentorordninger
 • Ledelsesudfordringer hos små og mellemstore virksomheder (SMV’er)
 • Global ledelse
 • Ledelse i ejerledede virksomheder
 • Inddragelse af frontlinjemedarbejdere, så ledelsen kan få tidstro data til at tilpasse og prioritere deres ledelsesopgaver

Du kan læse mere om projekterne her.