Arbejdsmarked: matcher dine kompetencer fremtidens behov?

Kompetence

Velkommen til vidensamfundet, netværkssamfundet, den fjerde industrielle revolution, den digitale tidsalder, deltager- og relationssamfundet samt den kognitive økonomi.

En masse fine ord om nutidens og fremtidens samfund, der alle stiller krav til vores kompetencer på det danske – og globale – arbejdsmarked.

Derfor står uddannelse og kompetenceudvikling højt på dagsordenen hos både politikere, ansatte, fagbevægelse og studerende. Alene det seneste år har vi set både nye overenskomster og politiske udspil, der har fokus på uddannelse.

Samtidig viser konsulenthuset Ballisagers rekrutteringsanalyse fra 2016, at den største årsag til, at jobsøgere bliver fravalgt til et job, er deres uddannelse.

Men hvad er det så vi skal kunne i fremtiden? Og hvordan ved vi, hvad vi får brug for, når en lang række af fremtidens jobs ikke er opfundet endnu?

Det har World Economic Forum forsøgt at analysere sig frem til i rapporten “The Future of Jobs”. Deres bud på de 10 vigtigste kompetencer i 2020 er:

  1. Kompleks problemløsning (lå også nummer 1 i rapporten vedrørende 2015)
  2. Kritisk tænkning
  3. Kreativitet
  4. Ledelse af mennesker
  5. Koordinering med andre
  6. Emotionel intelligens (ny)
  7. Dømme- og beslutningskraft
  8. Serviceorienteret
  9. Forhandling
  10. Kognitiv fleksibilitet (ny)

Kort sagt: Personlige kompetencer, evnen til tænkning, reflektion og analyse samt nytænkning.

Nu er der afsat penge og politisk vilje. Så er det op til arbejdsgiverne at spille med, politikerne vilje til at samarbejde, uddannelsesinstitutionernes evne til at udvikle deres undervisning samt medarbejdernes / de lediges / unges medansvar for at blive klædt godt på til fremtiden.

Comments are closed.