Sygefravær – et personligt ansvar?

Shutterstock(EggHeadPhoto

Sygefraværet i den offentlige sektor har længe været debatteret og genstand for diverse initiativer.

For mit eget vedkommende deltager jeg i en ERFA-gruppe i VINSA om den svære sygesamtale. Det er på denne baggrund, at jeg reagerer på Politikens omtale af Kriminalforsorgens praksis på området. Af et personligt brev til en medarbejder fremgår det helt tydeligt, at den pågældende anses for at have et personligt ansvar for at have kostet arbejdspladsen 25.000 kroner på grund af sygefravær.

Det er hård kost, især hvis man rent faktisk er syg og ikke kan arbejde. Og det er ikke just det bedste udgangspunkt for en samtale om at få nedbragt sygefraværet eller styrke det psykiske arbejdsmiljø. Ej heller stemmer det overens med Kriminalforsorgens egen beskrivelse af indsatsen omkring sygefravær.

One thought on “Sygefravær – et personligt ansvar?
  1. Med kontanthjælpsreformen og SU-reformen er der noget, der tyder på, at personer med en kronisk og/eller psykisk sygdom selv får lov til at bære det økonomiske ansvar for at være syge, eller rettere dem de bor sammen med. Med gensidig forsørgelsesforpligt og psykisk syge unges pligt til selv at finde et ordentligt levegrundlag de første 3 måneder er der ingen kære mor. Jeg græmmes.

Comments are closed.