Opgør med uvidenhed og tilfældig indsats på stressområdet

For nogle er stress en folkesygdom, for andre et tegn på svaghed og for nogle et tegn på dårligt arbejdsklima. Uanset hvad, så kan det have omfattende negative konsekvenser for de stressramte, virksomhederne og samfundsøkonomien.

WHO anslår, at stress bliver en af de allervæsentligste kilder til sygdom i 2020.

Derfor er det nødvendigt at få klarlagt, hvad stress er, hvad det ikke er, hvordan det kan forebygges og hvordandet kan behandles. Uvidenhed og en tilfældig indsats har længe hersket på dette område, men nu bliver der heldigvis investeret i et nationalt stressforskningscenter , som kan være med til at skabe lys over området, komme med konkrete anbefalinger og samle aktørerne på området.

Som tidligere stressramt ser jeg frem til at følge forskningen på området.

One thought on “Opgør med uvidenhed og tilfældig indsats på stressområdet
  1. Pingback: Fremtidens Erhvervsliv v/ Annette Rolsting | Fastholdelse af psykisk sårbare på arbejdsmarkedet

Comments are closed.